ประเทศในกลุ่ม GCC ส่วนใหญ่ได้ริเริ่มการปฏิรูปราคาพลังงานแล้ว บาห์เรนและซาอุดิอาระเบีย

ประเทศในกลุ่ม GCC ส่วนใหญ่ได้ริเริ่มการปฏิรูปราคาพลังงานแล้ว บาห์เรนและซาอุดิอาระเบีย

เนื่องจากการใช้จ่ายของรัฐบาลมีแนวโน้มชะลอตัว กลุ่มประเทศ GCC จึงจำเป็นต้องหากลไกขับเคลื่อนการเติบโตอื่น ที่ผ่านมาการเติบโตทางเศรษฐกิจได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ สิ่งนี้ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจเหล่านี้และปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของประชากรอย่างแน่นอน แต่เศรษฐกิจของ GCC ยังคงพึ่งพาน้ำมันอยู่มาก การกระจายตัวทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นจะช่วยลดความผันผวนและความไม่แน่นอนในตลาดน้ำมันโลก ช่วยสร้างงานภาคเอกชน 

เพิ่มผลผลิตและการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างเศรษฐกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน

ซึ่งจะมีความจำเป็นเมื่อรายได้จากน้ำมันเริ่มลดน้อยลงภาคเอกชนที่ไม่ใช่ธุรกิจน้ำมันยังต้องจัดหางานให้มากขึ้นสำหรับชาว GCC ซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ จนถึงตอนนี้ พลเมือง GCC จำนวนมากได้หางานในภาครัฐ โดยชาวต่างชาติส่วนใหญ่ตอบสนองความต้องการงานของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม 

สิ่งนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการหางานสำหรับประชากรวัยทำงานที่เพิ่มขึ้นเป็นความท้าทายด้านนโยบายที่สำคัญสำหรับประเทศ GCC ส่วนใหญ่ ประมาณการชี้ให้เห็นว่ากำลังแรงงานของประเทศใน GCC สามารถเติบโตได้ 1.5 ล้าน-2 ล้านคนในอีกห้าปีข้างหน้า ในขณะที่มีการใช้มาตรการแทรกแซงตลาดแรงงานเพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนสัญชาติในภาคเอกชน ความสำเร็จก็มีหลากหลาย และความพยายามเหล่านี้น่าจะต้องได้รับการเสริมแรง

การลงทุนด้านการศึกษาและทักษะที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าคนชาติเหล่านี้

พร้อมที่จะทำงานในภาคเอกชน แต่สิ่งจูงใจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผู้หางานจึงชอบการเป็นผู้ประกอบการและการจ้างงานในภาคเอกชนมากกว่าทำงานในภาครัฐ และบริษัทต่าง ๆ ก็ต้องการสิ่งจูงใจเพื่อจ้างคนชาติจำนวนมากขึ้นในทีมงานของตน

ประเทศในกลุ่ม GCC ก็เป็นผู้เล่นระดับภูมิภาคที่สำคัญเช่นกัน และอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับโชคชะตาของประเทศเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อทั้งภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการส่งเงิน ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือแม้กระทั่งผ่านความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการลงทุน นโยบายต่างๆ ในกลุ่มประเทศ GCC มีศักยภาพที่จะขยายไปสู่เพื่อนบ้าน ซึ่งบางนโยบายกำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญอยู่แล้วจากความขัดแย้งและความขัดแย้งทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีความท้าทายสำหรับประเทศในกลุ่ม GCC การลดลงของราคาน้ำมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทางการคลัง และให้ความสำคัญกับตลาดแรงงานและการปฏิรูปโครงสร้างอื่น ๆ เพื่อเปลี่ยนจุดเน้นของการเติบโตจากภาครัฐและไปสู่ภาคเอกชน สิ่งนี้จะไม่ง่าย แต่ความสำเร็จจะเป็นรากฐานสำหรับการเติบโตของภาคเอกชนที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต และเพื่อรักษาความมั่งคั่งของประเทศบางส่วนไว้สำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต

credit : michaelkorsoutletonlinstores.com
walkforitaly.com
jonsykkel.net
worldwalkfoundation.com
hollandtalkies.com
furosemidelasixonline.net
adpsystems.net
pillssearch.net
lk020.info
wenchweareasypay.com